Leif Tronstad

Vitenskapsmann, etterretningsoffiser og
militær organisator

1903 - 1945

L eif Tronstad ble født i Bærum den 27. mars 1903, og ble utdannet som kjemitekniker ved Kristiania tekniske skole i 1922. Han ble sivilingeniør i kjemi ved NTH i 1927. [Les mer].
Vemork kraftstasjon - Rjukan

Leif Tronstad og kong Haakon i England

Leif Tronstad vinteren 1944-45

Bautaen ved Syrebekkstølen
 

Han er idag høyt anerkjent både som vitenskapsmann, etterretningsoffiser og militær organisator. Hans vitenskaplige innsats var betydningsfull innen overflatebehandling av metaller og innen tungtvannsforskning. Det var han (og Jomar Brun) som utviklet Norsk Hydros tungtvannsteknologi i 1930-årene. Produksjonen på Rjukan var verdens første industrielle produksjon av tungtvann, og den startet bare et par år etter at Nobelprisvinner Harold C. Urey oppdaget deuterium. Tronstad tok doktorgraden i uorganisk kjemi i 1931, ble dosent ved NTH i 1934 og professor i 1936. Han har alene eller sammen med medarbeidere publisert mer enn 80 vitenskaplige arbeider. [Les mer].

Det er likevel som etterretningsoffiser og militær organisator han er mest kjent. Han var vernepliktig sekondløytnant i Hærens våpentekniske korps og i dagene etter den 9. april deltok han i mobliseringen. Senere kom han med i illegalt arbeid og måtte flykte til England i 1941. I England avanserte han til major. Det er først og fremst to saker som gjør at hans navn aldri vil bli glemt: Han planla og organiserte tungvannsaksjonen på Rjukan, og han hadde en avgjørende betydning for aksjonen mot V-2 anlegget i Penemünde. Den første aksjonen stoppet tyskernes planer om en atombombe, og den andre forsinket produksjonen av V-2 raketter med kanskje så mye som et år. [Les mer].

S iste del av krigen - vinteren 1944/45 - ledet Tronstad operasjon «Sunshine». Da var det klart at Tyskland ville tape krigen, og det var derfor viktig å hindre en eventuell tysk «brent jord»-ødeleggelse av norsk industri. Han ledet dette arbeidet fra en hytte i indre Telemark. Den 11. mars 1945 ble en tragisk dag. Han ble drept i et sammenstøt med norske nazister. [Les mer].

L eif Tronstad ble dekorert post mortem med flere høye utmerkelser, bl.a. den norske Krigskorset med sverd og den britiske Order of the British Empire. Han har fått flere gater (i Trondheim og Rjukan) og en plass (Leif Tronstads plass i Sandvika) oppkalt etter seg, og både i Telemark og i Sandvika er det reist bautaer. Kristiania tekniske skole, der han utdannet seg til kjemitekniker i 1922, er forløperen til dagens ingeniørutdanning ved Høgskolen i Oslo. En fløy av skolens bygning i Pilestredet 35 (ved Holbergs plass) er døpt til Leif Tronstads hus. I 2012 kom boken Professor Tronstads krig - 9. april 1940-11. mars 1945 av Olav Njølstad. [Les mer].

Innholdsoversikt:

  1. Bakgrunn og utdanning
  2. Leif Tronstad - vitenskapsmannen
  3. Etterretningsoffiser og militær organisator
  4. Aktiv tjeneste i Telemarksfjellene
  5. Minnesmerker
  6. Bilder