Hjelp til å skrive ut postscriptfiler (filnanv.ps)

Noen av oppgavene er kun tilgjengelig som postscriptfiler (fil.ps).  Desverre har PC'ene ikke programvare for å behandle postscriptfiler, så du må logge inn på en UNIX maskin for å se dem. Fra en PC starter du Xwin32 (ligger under Start/Programmer menyen). Da får du opp et UNIX login-vindu og logger inn. Start opp Netscape ved å klikke på Netscape-ikonet og tast inn www-adressen til siden du leser nå. Så kan du klikke på postscript-filene. Hvis browseren er satt opp riktig, får du nå se filen på skjermen. Hvis ikke må du laste ned postscript-filen, klikke på ghostview-ikonet (et lite spøkelse ned i høyre hjørne) og der velge open fra file-menyen og velge filen du nettop lastet ned. Vil du skrive filen ut velger du print under file-menyen.  Utskriften kommer på rom 210. Hvis du blir spurt om printernavn, tast inn virtual-light som er postscript-skriveren på rom 210.
(Eventuelt: på  Ghostscript-siden eller  direkte med ftp får man tak i GSview til Windows9x gratis. Installasjonsfilen er på 3,3MB og fungerer fint.)