Løsningsforslag til eksamen høsten 2000 Datamaskinarkitektur
vær oppmerksom på mulige trykkfeil....

Oppgave 1

(a)
$(11011)_2 \times (100)_2 = (1101100)_2$
(b)
$(ACDC)_{16} \times (100)_{16} = (ACDC00)_{16}$
(c)
$(A)_{16} \times (A)_{16} = (64)_{16}$
(d)
$(A)_{16} \times (A)_{16} = (0001 \;0000 \;0000)_{BCD}$

Oppgave 2

(1)
$x = y(x+y)$ Holder ikke
(2)
$x \;\stackrel{\mbox{{\tiny 2}}}{=}\; x\cdot 1 \;\stackrel{\mbox{{\tiny 3}}}{=}\...
...l{\mbox{{\tiny 6}}}{=}\;x\cdot x + xy \;\stackrel{\mbox{{\tiny 14}}}{=}\;x(x+y)$
(3)
$x \; \overline{(y+z)} = \overline{(xy+xz)}$ Holder ikke
(4)
$(x+y)z \;\stackrel{\mbox{{\tiny 11}}}{=}\; z(x+y) \;\stackrel{\mbox{{\tiny 14}}}{=}\;zx+zy \;\stackrel{\mbox{{\tiny 11}}}{=}\;xz+yz$
(5)
$(z+x)(z+y)+\overline{xy}\;\stackrel{\mbox{{\tiny 15}}}{=}\;z + xy + \overline{xy}\;\stackrel{\mbox{{\tiny 7}}}{=}\; z+1\;\stackrel{\mbox{{\tiny 3}}}{=}\;1$

Oppgave 3
(a)

\includegraphics[width=7cm]{heisdiagram.ps}
(b)
\includegraphics[width=7cm]{heiskrets.ps}

Oppgave 4
(a)

$P_1$ $P_0$ $P_1^+$ $P_0^+$ $P_1^-$ $P_0^-$
0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 0\includegraphics[width=6cm]{4a.ps}
(b)

Tilstand Neste tilstand JK-innganger
$C_1$ $C_0$ $P_1$ $P_0$ $P_1$ $P_0$ $J_1$ $K_1$ $J_0$ $K_0$
0 0 0 0 0 0 0 X 0 X
0 0 0 1 0 0 0 X X 1
0 0 1 0 0 0 X 1 0 X
0 0 1 1 0 0 X 1 X 1
0 1 0 0 0 0 0 X 0 X
0 1 0 1 0 1 0 X X 0
0 1 1 0 1 0 X 0 0 X
0 1 1 1 1 1 X 0 X 0
1 0 0 0 1 1 1 X 1 X
1 0 0 1 0 0 0 X X 1
1 0 1 0 0 1 X 1 1 X
1 0 1 1 1 0 X 0 X 1
1 1 0 0 0 1 0 X 1 X
1 1 0 1 1 0 1 X X 1
1 1 1 0 1 1 X 0 1 X
1 1 1 1 0 0 X 1 X 1


(c)

\begin{eqnarray*}
J_1 &=& C_1\cdot \overline{ C_0 \oplus P_0}\\
K_1 &=& J_1 + \...
...\; \overline{C_0}\\
J_0 &=& C_1\\
K_0 &=& C_1 + \overline{C_0}
\end{eqnarray*}(d)
\includegraphics[width=8cm]{teller.ps}
Oppgave 5
(a)
Instruksjon Op2 Op1 Op0 $C_1$ $C_2$ RW MK MP S
RESET 0 0 0 0 0 0 X X X
POP 0 0 1 1 0 0 X X X
ADD 0 1 0 1 0 1 1 1 1
SUB 0 1 1 1 0 1 1 1 0
PUSH 1 X X 1 1 1 0 0 X(b)
\includegraphics[width=7cm]{instruksjonsdekoder5b.ps}
(c)
RESET
POP
PUSH 2
PUSH 3
PUSH 3
ADD

(d)
000
001
110
111
111
010

Oppgave 6
'v' = 76h (118 desimalt), 'i' = 69h (105) og 'r' = 72h (114).
virussjekk PROC
push bx
mov ax,0  ; settes lik 1 hvis "vir" finnes
mov bx,0

sjekkomv:
    cmp byte PTR ds:[bx],76h ; sjekker v
    jne ikkeLik
    inc bx
    jo Ferdig
    cmp byte PTR ds:[bx],69h ; sjekker i
    jne sjekkomv
    inc bx
    jo Ferdig
    cmp byte PTR ds:[bx],72h ; sjekker r
    jne sjekkomv
    mov ax,1 ; "vir" har blitt funnet
    jmp Ferdig
ikkeLik:
    inc bx
    jo Ferdig
    jmp sjekkomv
Ferdig:
pop bx
ret
virussjekk ENDP
Oppgave 7

\includegraphics[width=10cm]{4-til-16dekoder.ps}Hårek Haugerud 2001-05-09