SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

SQL 01 Innledning om SQL
SQL 02 Hvordan opprette tabeller gjennom SQL
SQL 03 Hvordan legge inn, endre og slette data i tabeller gjennom SQL
SQL 04 Oppgaver i select setninger mot en database

Tilbake

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!