OPPKOBLinG MOT MYSQL-SERVEREN

Tilbake

Fra et kommandovindu

Innlogging skjer med kommandoen mysql -u s123456 -p -h student.cs.hioa.no s123456 som ber deg gi passordet til databasen (sannsyligvis blankt). Da skal du ha promptet mysql>. Hvis du ikke oppga databasenavnet (som er studentnummeret ditt) som siste parameter, er det første du må gjøre å velge din database med kommandoen use s123456.

Du kan sette et passord på databasen med med kommandoen set password = password('hemmelig');

På dette nivået kan du begynne å skrive SQL kommandoer som create, alter, drop, inSERT, DELETE, select etc., men husk å avslutte kommandoene med semikolon. Oversikt over tabellene i databasen og kolonnene i tabellene får du med kommandoene show tables; og describe tabellnavn;. For en full oversikt over kommandoene i MySQL kikker du under "Documentation" på dev.mysql.com.

Hjemmefra må du være koblet opp som en ssh klient (kan lastes ned fra f.eks. PuTTY).

Ved bruk av HeidiSQL

Her ser du hvordan du kobler deg opp mot MySQL-serveren med HeidiSQL. Husk å velge "New" og "Save" første gang før "Open" så kan du velge blant registrerte session names. Databasepassordet ditt er sannsynligvis i utgangspunktet blankt (NB! Uavhengig av det ordinære brukerpassordet). Passordet kan endres i en SQL-visning med kommandoen set password = password('hemmelig');, men det får du finne ut av selv.

HeidiSQL

Hostname / IP kan erstattes med 128.39.74.61 (sesielt ved DNS problemer).

Dere må lære dere bruken av HeidiSQL selv (ved prøving og feiling).

Tilbake

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!