Passfoto

Geir Skjevling

Førsteamanuensis
Institutt for informasjonteknologi
Fakultet for teknologi, kunst og design
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postadresse: Pb 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 35
Tlf.: 22 45 32 40 / 32 00
Fax: 22 45 32 05
email: Geir.Skjevling@hioa.no

Curriculum Vitae

Veiledning høsten 2014

Analytical System Administration (MS007A) sammen med Hårek Haugerud

Tidligere undervisning

Webprosjekt (html, css, javascript, ajax) høsten 2006
Nettverk og systemadministasjon
Relasjonsdatabaser (php, mysql) våren 2004

Diverse

Leksjoner i relasjonsdatabaser og php
Sammenhengen mellom unixtime og dato/klokkeslett
Elastiske kollisjoner mellom baller
Javascript 1 eksempler
Javascript 2 eksempler
Ajax eksempler

Privatadresse

Vækerøveien 211A, 0751 Oslo
Tlf.: 22 51 20 51
Mob.: 404 93 257

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Sist endret: 27.11.2014 10:51:06