Passfoto

Geir Skjevling

Førsteamanuensis
Institutt for informasjonteknologi
Fakultet for teknologi, kunst og design
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postadresse: Pb 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 35
Tlf.: 22 45 32 40 / 32 00
Fax: 22 45 32 05
Mail: Geir.Skjevling@hioa.no

Curriculum Vitae

Diverse nyttige og unyttige ting

Leksjoner i relasjonsdatabaser og php
Sammenhengen mellom unixtime og dato/klokkeslett
Elastiske kollisjoner mellom baller
Javascript 1 eksempler
Javascript 2 eksempler
Ajax eksempler
Kalender html | phtml
Sjekker sekvensielle verdier av heltallskolonner i MySQL tabeller
Finner gyldige personnummer
PHP konstanter benyttet i php funksjonen error_reporting
Faktorisering av heltall i primfaktorer
Sommertid (start og slutt) for vilkårlig år
Sommertid (klokkeslett) for vilkårlig år
Konvertering av tegn til ascii-kode
Konvertering av ascii-kode til tegn

Privatadresse

Vækerøveien 211A, 0751 Oslo
Tlf.: 22 51 20 51
Mob.: 404 93 257

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Sist endret: 18.04.2016 08:00:08