Fagbeskrivelse

Operativsystemer - våren 2017

EMNEKODE: LO141A
EMNETYPE: Teknisk emne
EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng
EMNET BYGGER PÅ: Programmering og Programutvikling

MÅL:Studentene skal tilegne seg en kvalitativ oversikt over hvordan operativsystem fungerer og utvikle kunnskap om prinsipper bak operativsystemer gjennom programmeringsoppgaver. Spesielt skal de tilegne seg innsikt i oppbyggingen av Unix og Unix-programmering.

INNHOLD: Følgende tema inngår:

ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelsen på maksimalt 2 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ut ved semesterstart.

ARBEIDSKRAV: Fire obligatoriske gruppearbeider og 5 individuelle innleveringer som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart.

VURDERING: 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn

VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått.

HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle skriftlige og trykte.

LITTERATURLISTE:

PENSUMBOK:
Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3/E, Prentice Hall (kjøpes hos Penelope ved hovedinngangen)

STØTTTELITTERATUR
Operativsystmer, teori:
Mark Burgess: A short introduction to operating systems (pdf).
eller
Anders Fongen: Operativsystemer, Et Java-perspektiv, NKI-forlaget, ISBN 82-562-5743-1

Operativsystmer, Linux og scripting:

Mark Burgess: The unix programming environment (pdf),
eller
Geir Maribu: Praktisk Linux, 3. utgave, 2009, 528 sider, ISBN: 978-82-05-39051-5
eller
Mike Joy, Stephen Jarvis & Michael Luck: Introducing UNIX and Linux, Palgrave Macmillan 2002, 306 sider

Marks kompendier finnes online på linkene over. Bøkene kan kjøpes hos Penelope ved hovedinngangen.


En god begynnerbok om Perl er:
Randal L. Schwartz, Tom Phoenix Learning Perl, 4th Edition, July 2005, O'Reilly Assoc. 330 sider
Selve Perl-bibelen er:
L. Wall, T. Christiansen and J. Orwant: Programming Perl, 3rd edition, July 2000, O'Reilly Assoc. 1092 sider