NOKOBIT 2007

 

Home | About the organisers | Get in touch | Information in Norwegian

Invitation

Venue

Submit

Registration

Programme

Participants

Important dates

Blogg

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Mandag 19. november

14:00 – 16:00: Symposium: Leksjoner med leksikaler - Utprøving av et designmønster for e-læring (ved Høgskolen i Oslo, Rom S524, 5. etasje, S-bygget, Pilestredet 35)

14:00 – 15:30: Møte i Nasjonalt fagråd for informasjonsvitenskap (ved Høgskolen i Oslo, Rom H209, Pedagogisk utviklingssenter, se kart, Andre etasje, Holbergs Terrasse, Stenbergsgaten 27, vis a vis Forskningsrådet)

16:00 – 18:00: NOKOBIT-styremøte (lukket, ved Høgskolen i Oslo, Rom H209, Pedagogisk utviklingssenter, se kart).

17:00 – 18:00: Registrering og forfriskninger ved P35 (Pilestredet 35, Høgskolen i Oslo Hovedinngangen, se kart).

18:00: Omvisning av Frydenlundområdet ved Kirsten Røvig Håberg (Avdeling for estetiske fag, HiO). Oppmøte ved Auditorium 1, P35 (Pilestredet 35, Høgskolen i Oslo Hovedinngangen, se kart).

19:00: Buss fra Høgskolen i Oslo til hotellet i Holmenkollen, se kart.

20:00: Middag på hotellet

Tirsdag 20. november

09:00 – 9:30: Åpning ved Sissel Østberg (rektor, Høgskolen i Oslo), Per Staff (dekan, Avdeling for ingeniørutdanning) og Jon Frode Blichfeldt (leder, Pedagogisk utviklingssenter).

09:30 – 10:30: NOKOBIT keynote: Sosiale nettverk, lokale brukere: Om sosiale nettverk i en lokalavis-kontekst, ved Pål Nedregotten, Kanalsjef, A-pressen lokale medier

10:30 – 10:45: kaffepause

10:45 – 12:15: Paperpresentasjoner : parallellsesjoner 1 og 2

Parallellsesjon 1

 

Parallellsesjon 2

IT-systemer og organisatorisk praksis

Ordstyrer: Monica Johannesen, Høgskolen i Oslo

 

IT i utdanning og e-læring

Ordstyrer: Kirsten Klæbo, Høgskolen i Oslo

Vil prosessorientert omstilling medføre endringer i organisasjonskulturen?

ved: Espen Vindegg, Karabin AS
Jon Iden, Norges Handelshøyskole

Diskutant: Helge Høvik, Høgskolen i Oslo

 

 

e-læring som element i lederutvikling

ved: Carl Erik Moe, Universitetet i Agder

Diskutant: Hallstein Hegerholm, Høgskolen i Nesna

The Implementation of IT Infrastructure Library (ITIL) in Norway : Progress, success factors and benefits

ved: Jon Iden, Norges Handelshøyskole 

Diskutant: Terje Sagstad, Universitetet i Agder

 

 

Teaching Languages in a Virtual World

ved: Judith Molka-Danielsen, Høgskolen i Molde

Diskutant: Bendik Bygstad, NITH

Conquering portals? Strategic Management of CMS projects A case study

ved: Terje Sagstad, Universitetet i Agder  

Diskutant: Espen Vindegg, Karabin AS
 

Ekspandering av små skolefellesskap

ved: Hallstein Hegerholm, Høgskolen i Nesna

Diskutant: Anne Karin Wallace, Høgskolen i Molde

 

12:15 – 13:00: Generalforsamling NOKOBIT

13:00 – 14:00: Lunsj

14:00 – 15:30: Paperpresentasjoner: parallellsesjoner 3 og 4

Parallellsesjon 3

 

Parallelsesjon 4

Softwareutvikling og behovsanalyse

Ordstyrer: Judith Molka-Danielsen, Høgskolen i Molde

 

e-forvaltning

Ordstyrer: Carl Erik Moe, Universitetet i Agder

Evaluating Use of Interfaces for Visual Query Specification

ved: Lars-Jacob Hove, Universitetet i Bergen

Diskutant: Kirsten Klæbo, Høgskolen i Oslo  

 

 

Fra EMMA til Minside: IKT som et redskap for effektivisering eller en drivkraft for dynamikk og endring?

ved: Arild Jansen, Universitetet i Oslo

Diskutant: Geir Andre Lund, Universitetet i Agder

Why do some individuals personalize their information systems while others don't?

ved: Anders Henriksen, Universitetet i Agder

Diskutant: Arto Lanamäki, Universitetet i Agder

 

 

eBenefit: Developing a practical approach to benefits management in eGovernment

ved: Willy Dertz, Universitetet i Agder

Diskutant: John Krogstie, NTNU og SINTEF

Issues in the transfer of software from development to operations

ved: Bjørnar Tessem, Universitetet i Bergen og Jon Iden, Norges Handelshøyskole

Diskutant: Lars-Jacob Hove, Universitetet i Bergen

 

 

 

15:30 – 16:15: kaffe og posterpresentasjoner

Theodor Barth og Marianne Lydersen, Kunsthøgskolen i Oslo

SNUDN: Social Networks and the Use of Digital Networks

Anne Karin Wallace og Ola Bø,
Høgskolen i Molde

Digital kompetanse hos nye elever i videregående skole

Jorun Retvik,
Høgskolen i Oslo

Visuelle fag i Kunnskapsløftet: Fagterminologisk systematikk

Eva Strøm,
Høgskolen i Oslo

Semantikk og begrepstilfang i visuelt orienterte fag

Brian Ellingham,
Høgskolen i Oslo

Et designmønster som ”scaffolding” for lærers egenutvikling til læringsarktitekt: ERGOterm som eksempel.

16:15 – 17:45: Paperpresentasjoner: parallelsesjoner 5 og 6

Parallelsesjon 5

 

Parallelsesjon 6

Diverse problemstillinger

Ordstyrer: Tor Larsen, BI

 

IT systemer og nettverk i offentlig sektor

Ordstyrer: Conny Graumann, Høgskolen i Finnmark

Mobile Computing Investigated - A review of what has been done in the domain of mobile computing research

ved: Bo Andersson, Universitet i Lund

Diskutant: Thomas Østerlie, NTNU

 

 

Innføring av CRM i offentlig sektor

ved: Geir André Lund og Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder

Diskutant: Bjørnar Tessem, Universitetet i Bergen.

 

Exploring Givers Gain in BNI – Business Network International (Case of a Norwegian business network group)

ved: Sven Berg Ryen, Høgskolen i Molde

Diskutant: Bo Andersson, Universitetet i Lund

 

 

Innføring av elektronisk handel i offentlig sektor: Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune

ved: John Krogstie, NTNU og SINTEF

Diskutant: Arild Jansen, Universitetet i Oslo

The critical triangle: Getting started doing critical IS Research

ved: Thomas Østerlie, NTNU

Diskutant: Judith Molka-Danielsen, Høgskolen i Molde

 

 

A Framework for Consumer Health Support in Online Communities

ved: Arto Lanamäki, Universitetet i Agder

Diskutant: Tengel Aas Sandtrø, Høgskolen i Oslo

20:00: Middag med:
•  utnevning av beste paper for NIK og beste paper for NOKOBIT
•  gruppeaktiviteter: quiz og NOKOBIT/NIK dikt

Onsdag 21. november

09:00 – 10:00: NIK-keynote (mer informasjon kommer senere)

10:00 – 10:15: Kaffepause

10:15 – 12:30: Paperpresentasjoner: sesjon 6

Sesjon 6

Usability and accessibility

Ordstyrer: Ragnvald Sannes, BI

An Instrument for Web Site Evaluation

ved: Bendik Bygstad og Hanne Sørum, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Diskutant: Sven Ølnes, Vestlandsforskning

 

Appraising and Evaluating the Use of DAISY: A Study of a Reading Aid System

ved: Miriam Nes, Avenir AS, og Kirsten Ribu, Høgskolen i Oslo 

Diskutant: Conny Graumann, Høgskolen i Finnmark

 

 

Pause

 

Accessibility of Norwegian Public Web Sites

ved: Svein Ølnes, Vestlandsforskning

Diskutant: Tor Larsen, BI

 

Tilgjengelige nettsteder: Et viktig tema i høyere utdanning innen IKT

ved: Conny Graumann, Høgskolen i Finnmark

Diskutant: Carl Erik Moe, Universitetet i Agder

 

13:00 – 14:00: Lunsj og avreise

 

Responsible for content : Laurence Habib | Design: Conny Graumann | Last updated: 07/11/2007