HiO logo

NIK logo

Norsk Informatikkonferanse 2007
Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo, 19.-21. november

Invitasjon

Konferansested

Overnatting

Sende inn bidrag

Registrering

Program

WorkshopsNYHET

Deltakere

Om arrangøren

Kontakt oss

Bilder

NOKOBIT 2007

Information in English

Workshops

Det vil bli arrangert workshops på årets NIK. VI er avhengige av et minimum på syv deltakere for å gjennomføre hvert workshop derfor er det viktig at du indikerer hvilket workshop du ønsker å delta på på registreringsskjemaet. Du kan melde deg på følgende workshops.

1. Flerkjerne-teknologi (Fredrik Manne, Universitetet i Bergen og Lasse Natvig, NTNU)

Flerkjerne-teknologi (eng. multi- core) er noe som i stadig større grad brer om seg og forekommer nå i stort sett alle standard pc'er. Men selv om hardware etterhvert er tilgjenglig finnes det få applikasjoner som utnytter denne. Den vanligste bruken i dag er at man fordeler applikasjonene sine mellom de ulike kjernene men at hver applikasjon fremdeles kjører sekvensielt. Grunnen til dette er at det er vanskelig (og arbeidsintensivt) å utvikle parallel kode som kan utnytte flere kjerner.

Hensikten med denne workshopen er å bringe sammen aktuelle personer innenfor norsk FoU som er interesert i flerkjerne-teknologi for å bli bedre kjent med hverandre og å lære mer om hvilke aktiviteter som foregår. Formatet vil være en serie korte presentasjoner samt en plenumsdiskusjon.

2. Autonome Systemer (Einar Landre, Statoil)

Statoil ser at mange av våre utfordringer vil kreve anvendelse av autonome og resonerende systemer som blant annet kan avlaste / erstatte menneskelige operatører. Høsten 2006 presenterte vi en artikkel som belyste mulighetsrommet som autonome kapasiteter tilfører vår type industri. Vi har i tiden etter publiseringen gjennomført noen mindre piloter innenfor produksjonsområdet som lover bra. Deler av denne erfaringen er også dokumentert i hovedfagsarbeid ved NTNU.

Utover produksjonsoptimalisering har vi også en del forskningsmessige problemstillinger knytte til drift og vedlikehold hvor autonomi er antatt å spille en sentral rolle i fremtiden. Eksempler er bruk av autonome farkoster til inspeksjon av undervannsinstallasjoner, ubemannede produksjonsceller hvor inspeksjoner og eventuelt vedlikehold vil bli utført av roboter.

I vårt arbeid så langt har vi hatt tilgang til erfaringer fra andre industrier, i hovedsak flyindustri. Erfaringen fra denne industrien viser at introduksjon av autonomi kan gjøres med suksess innenfor ett av de mest krevende applikasjonsområdene som finnes. Vår hypotese er at erfaringene fra flyindustrien er direkte anvendbar innenfor vår industri og Statoil har allerede hentet mye lærdom blant annet fra Astrea prosjektet.

3. Teaching information security using a narrative approach (Stefanie A. Hillen, Eliot Rich and Jose J. Gonzalez, Agder University College/University at Albany)

Information security is often seen as a primarily technical discipline. But human factors are crucial and need special consideration. Our research is based on the idea that protecting ICT systems requires the development of an Information Security Culture. The challenge is to show that integrated security approaches pay off. Storytelling is one proposed mechanism to expose and promote the necessity of such a security culture in an understandable way.

We have developed a set of stories that illustrate our approach. These stories are constructed in a way to attract and inform a broad audience. They represent an exemplar for promoting learning in organizations.

4. MDA (Model Driven Architecture) i praksis (Frode Flægstad, Telenor Research and Innovation)

Deltagerene gis en kortfattet teoretisk innføring i prinsippene for utvikling av applikasjoner basert på MDA, videre introduksjon i verktøy, komponenter og plattform for å utvikle slike applikasjoner. Dernest skal deltagerne selv lage en demoapplikasjon i form av en OSGi-bundle som rulles ut på Service Execution Platform i PATSlab og demonstreres. Et sekundært mål med workshopen er å få flere gründere, bedrifter og organisasjoner til å ta i bruk PATSlab (www.pats.no) og dermed bidra til et større mangfold av mobile tjenester og grunnlag for ny norsk virksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Teoridelen stiller ingen spesielle krav til kompetanse foruten IKT faglig bakgrunn. Praksisdelen krever at deltageren kan og er selvgående på JAVA-programmering og at deltageren stiller med egen laptop og komplett JAVA utviklingsmiljø installert. Påmeldte deltagere får tilsendt en installasjons-CD med annet nødvendig verktøy (Student Development Kit). For å utvikle mobiltjenester som trenger å bruke kortnummer er det nødvendig med mobilabonnement fra Telenor (PATSlab har ikke avtale med Netcom).

Telenor, Ericsson, TellU, NTNU og HiA har i mange år arbeidet med MDA i prosjekter (AVANTEL, ARTS, ISIS) delfinansiert av Norges Forskningsråd.

5. Hvordan få til det umulige i undervisningen med virtualisering (Kyrre Begnum, Høgskolen i Oslo)

Virtualisering fått økt popularitet etter att maskiner har blitt stadig kraftigere samt at ny teknologi har blitt tilgjengelig. I undervisningen kan virtuelle maskiner brukes til å sette opp test-miljøer i fag som f.eks nettverk, operativsystemer og sikkerhet. På Høgskolen i Oslo har man oppnådd gode resulater, både pedagogisk, økonomisk og logistisk ved å ta i bruk virtualisering i en rekke kurs. Samtiding kan de brukes til å raskt sette opp og replikere test-systemer til forsknings-prosjekter. Samtidig er det utfordringer knyttet virtualisering også. Økt kompleksitet, sikkerhet og tiden det tar å drifte alle de virtuelle maskinene kan påvirke suksessen.

Denne workshopen har som formål å samle lærere og forskere som er interessert i å bruke eller har brukt virtualisering til forskjellige formål. Formatet på workshopen vil først være korte presentasjoner av deltakerne om de forskjellige tilnærminger og teknologier de har brukt. Deretter kommer vi til å gå over til plenums-diskusjoner. Temaer for disse diskusjonene kan bl.a være: