HiO logo

NIK logo

Norsk Informatikkonferanse 2007
Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo, 19.-21. november

Invitasjon

Konferansested

Overnatting

Sende inn bidrag

Registrering

Program

WorkshopsNYHET

Deltakere

Om arrangøren

Kontakt oss

Bilder

NOKOBIT 2007

Information in English

Program Norsk informatikkonferanse 2007

Mandag 19. november

11:00-13:00

NIK-Styremøte (lukket), rom PS439, 4. etg

13:00-13:30

Registrering

Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 (ved Holbergs plass), 1. etg.

13:30-17:00

Parallelle Workshops (på HiO)

Flerkjerne-teknologi, rom PS834, 8. etg
Fredrik Manne (UiB) og Lasse Natvig, (NTNU)

MDA (Model Driven Architecture) i praksis, rom PS340, 3. etg
Frank Paaske (Telenor Research and Innovation)

Teaching information security using a narrative approach, rom PS623, 6. etg
Stefanie A. Hillen (UiA), Eliot Rich (University at Albany) and Jose J. Gonzalez(UiA)

NOKOBIT-symposium: Leksjoner med leksikaler - Utprøving av et designmønster for e-læring, rom PS524, 5. etg
Helge Høivik (Høgskolen i Oslo)

Møte nasjonalt fagråd for informatikk (lukket), rom PS439, 4. etg

16:30-17:00

Registreing for sent ankommende

Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 (ved Holbergs plass), 1. etg.

17:00-17:30

Mottagelse ved HiO

Med lette forfriskninger, Pilestredet 35 (ved Holbergs plass), 1. etg.

18:00-19:00

En historisk vandring igjennom Frydenlund

ved Kirsten Røvig Håberg (HiO) start i PH170 (Auditorium 1)

19:00-19:30

Busstransport fra HiO til Rica Park Holmenkollen

20:00-22:00

Middag på hotellet

Tirsdag 20. november

8:30-9:00

Registrering

9:00-10:30

Åpning og NOKOBIT keynote

Ordstyrer Laurence Habib

Åpning og velkommen til HiO
Sidsel Østberg (Rektor, HiO), Per Staff (Dekan, ingeniørutdanningen, HiO) og Jon Frode Blichfeldt (leder, PUS)

Sosiale nettverk, lokale brukere: Om sosiale nettverk i en lokalavis-kontekst
Pål Nedrebotten (Kanalsjef, A-pressen lokale medier)

10:30-10:50

Kaffepause

10:50-11:50

Algoritmer og optimering

Ordstyrer Dag Haugland

An adaptive constructive solution generator for ship scheduling DSS
Geir Brønmo, Arne Løkketangen (HiMolde/SAS)

Buffered Adaptive Radix – a fast, stable sorting algorithm that trades speed for space at runtime when needed
Arne Maus (UiO)

Improving Decision Tree Pruning through Automatic Programming
Stig-Erland Hansen, Roland Olsson (HiØ)

11:50-12:10

Kaffepause

12:10-12:50

Distribuerte systemer

Ordstyrer Hallvard Trætteberg

Running BPEL Processes without Central Engines
Weihai Yu (UiT)

De-centralizing the VNC Model for Improved Performance on Wall-Sized, High-Resolution Tiled Displays
Daniel Stødle, John Markus Bjørndalen, Otto J Anshus (UiT)

13:00-14:00

Lunsj

14:00-15:00

Pedagogikk

Ordstyrer Harald Øverby

Villedning som virkemiddel til læring og til kritisk holdning. Observasjoner fra et undervisningseksperiment i Algoritmer og datastrukturer
Kjell Ellingsen (HiBo)

Authoring specification- and test-based Java exercises with Jexercise
Hallvard Trætteberg, Trond Aalberg (NTNU)

Hvordan veiledning kan bidra til problemløsning og begrepsbygging innenfor objekt-orientert programmering
Terje Samuelsen, Jens Kaasbøll (HiØ/UiO)

15:00-16:00

Plakatøkt

Studenters evaluering av hverandres arbeider
Hans Engebretsen, Karoline Moholth (HiBu)

The MPOWER Tool Chain - Enabling Rapid Development of Standards-based and Interoperable Homecare Applications
Ståle Walderhaug, Stav Erlend, Marius Mikalsen (UiT, SINTEF)

Towards integration of XML in the Creol object-oriented language
Arild Torjusen, Olaf Owe, Gerardo Schneider (UiO)

A New Adaptive Energy Management Scheme in IEEE 802.16e Mobile WiMAX
Yan Zhang, Jie Xiang (SIMULA)

Ramses and Arctis: Extensible Tool Suites for Service Engineering
Frank Alexander Kraemer (NTNU)

16:00-16:40

Sikkerhet

Ordstyrer Siri Fagernes

A Survey of Biometric Gait Recognition: Approaches, Security and Challenges
Davrondzhon Gafurov (HiG)

Using Alert Levels to enhance Keystroke Dynamic Authentication
Alex Andresen, Simen Hagen (HiO)

20:00-22:00

Festmiddag (offentliggjøring av beste bidrag)

Onsdag 21. november

8:30-9:00

Registrering

9:00-10:00

Keynote NIK

Ordstyrer Simen Hagen

FunCom Back-stage -- Hvordan et spill blir til
Jørgen Tharaldsen (Product Director, Funcom)

10:00-10:20

Kaffepause

10:20-11:20

Telematikk og datamaskinarkitektur

Ordstyrer Torbjørn Strøm

Performance Effects of a Cache Miss Handling Architecture in a Multi-core Processor
Magnus Jahre, Lasse Natvig (NTNU)

Analysis of the Wireless Covert Channel Attack: Carrier Frequency Selection
Geir Olav Dyrkolbotn (HiG)

Field Test of Mobile Wi-Fi Terminals in a Wireless City
Petter Stray, Poul E. Heegaard, Thomas Jelle (NTNU)

11:20-11:40

Kaffepause

11:40-13:00

Databaser, søk og språk

Ordstyrer Ragnhild Kobro Runde

A complete universal query operator
Richard Elling Moe (UiB)

Utilizing Context in Ranking Results from Distributed CBIR
Christian Hartvedt (UiB)

Interfaces with traits
Kjetil Østerås, Birger Møller-Pedersen (UiO)

Generic Packages with Expandable Classes compared with similar approaches
Fredrik l Sørensen, Stein Krogdahl (UiO)

13:00-14:00

Lunsj og avreise