HiO logo

NIK logo

Norsk Informatikkonferanse 2007
Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo, 19.-21. november

Invitasjon

Konferansested

Overnatting

Sende inn bidrag

Registrering

Program

WorkshopsNYHET

Deltakere

Om arrangøren

Kontakt oss

Bilder

NOKOBIT 2007

Information in English

Invitasjon til faglige bidrag

På vegne av NIK inviterer Høgskolen i Oslo til faglige bidrag for presentasjon på årets NIK.

NYHET

Vi introduserer to nye momenter ved årets NIK:
  1. Du har mulighet til å arrangere workshop rundt spesialtemaer mandag 19. november. NIK-styret tar i mot forslag til workshops.
  2. Det er åpning for at de beste paperne skal kunne publiseres i tidsskriftet Journal of Software and Systems (Elsevier) i etterkant av konferansen.

Bidrag til NIK

Mulige bidrag kan være i form av

Praktisk om bidrag

Artiklene kan være skrevet på engelsk eller norsk. Presentasjonene er normalt på norsk (evt. et annet skandinavisk språk), men kan også være på engelsk.

Send ditt bidrag innen 15. juni 2007 på elektronisk form (RTF, Postscript eller PDF) til e-postadressen

nik-2007@nik.no

Alle bidrag går igjennom en runde med fagfellevurdering og antatte bidrag inkluderes i proceedings som publiseres på Tapir. NIK-publikasjoner gir publiseringspoeng på nivå-1 og finansiell uttelling for forfatterens institusjon.

Bidrag må ikke ha vært publisert tidligere. NIK krever ikke copyright på artiklene og det er derfor åpning for at man kan publisere utvidede, modnede og mer fullstendige versjoner av artiklene på et senere tidspunkt i for eksempel tidsskrift.

Få din artikkel inn i et tidsskrift

Det er åpning for at opptil tre av de beste bidragene på NIK kan publiseres i en dedikert utgave av Journal of Software and Systems (Elsevier). Kravene er at artiklene passer inn i tidskriftets profil (se oversikten på tidsskriftets hjemmeside), er på engelsk og at forfatteren tilrettelegger en utvidet versjon som skiller seg tilstrekkelig fra NIK-versjonen. Forfattere som er interessert i å få sine bidrag vurdert for mulig publisering i denne utgaven bør indikere dette i følgebrevet. Utvidede bidrag må igjennom en tilleggsrunde med fagfellevurdering og kvalitetssikring.

Viktige datoer fremover

15. juni - frist for innlevering av bidrag
20. september - aksept av bidrag
10. oktober - frist for innlevering av endelig versjon og påmelding