HiO logo

NIK logo

Norsk Informatikkonferanse 2007
Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo, 19.-21. november

Invitasjon

Konferansested

Overnatting

Sende inn bidrag

Registrering

Program

WorkshopsNYHET

Deltakere

Om arrangøren

Kontakt oss

Bilder

NOKOBIT 2007

Information in English

Bidrag

Bidrag bør formateres i henhold til NIK-spesifikasjonene (finnes her). Lange bidrag må ikke overskride 12 sider og korte bidrag er begrenset til 4 sider.

Bidrag sendes innen 15. juni i elektronisk format (PDF) som e-postvedlegg til nik-2007@nik.no.

Husk å si ifra i e-posten dersom bidraget er et studentarbeid. Si også ifra dersom du ønsker at bidraget skal vurderes for publisering i JSS etter konferansen.